Improfit   Training Presenteren

Hoe geef je een presentatie met impact?
Een presentatie verzorgen die men niet snel vergeet. Een boeiende presentatie met Impact.
Boeiend Presenteren is te leren! Deze Training Presenteren duurt een dag en biedt concrete handvatten ter verbetering van persoonlijke presentatie-vaardigheden.

Onze Training Presenteren is gericht op leren door doen. Naast de vele leuke en praktsiche oefeningen wordt iedere deelnemer ook gevraagd een presentatie voor te bereiden voor de eerste bijeenkomst.


Contact
Improfit
Steven Tolsma
T: 030-2314597
E: info@improfit.nl


 D

e Training Presenteren is bedoeld voor medewerkers en managers die hun stijl van presenteren voor groepen willen verbeteren. Het aantal deelnemers per trainingsgroep ligt bij voorkeur tussen de vijf en tien deelnemers, zodat voldoende persoonlijke aandacht kan worden gegeven aan individuele leerdoelstellingen.

Werkwijze
De Training Presenteren bestaat uit twee dagdelen. Alle deelnemers starten deze training presenteren met een korte presentatie. Op deze manier worden de persoonlijke stijl van presenteren en ontwikkelpunten bepaald.

Vervolgens wordt het theoretisch kader behandeld, waaronder:

inhoud
stemgebruik
non-verbaal

- De structuur (journaalstijl).
- Verbale en non-verbale communicatie.
- Interactie met het publiek.
- Gebruikmaking van presentatiemiddelen.

Tijdens het tweede dagdeel van de Training Presenteren houden de deelnemers wederom een presentatie. Daarbij kunnen ze oefenen met de behandelde theorie en tevens aan persoonlijke ontwikkelpunten werken. Improvisatietechnieken vormen een belangrijk onderdeel van het middagprogramma van de Training Presenteren.

Garantie: iedere deelnemer zal gegarandeerd met een aantal persoonlijke tips en aandachtspunten de training Boeiend Presenteren weer verlaten!

Resultaten Training Presenteren:
  • Referenten

  • <strong>Presenteren training presenteren presentatietraining training presenteren presentatie training training presenteren presentatietraining presentatietraining training presenteren training presenteren presentatietraining</strong>